Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όλοι οι «Πρεσβευτές Ελληνισμού»
στην Αθήνα, τον Μάρτιο 2010.Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αθηνών στη συνεδρίαση στις 27 Οκτωβρίου αποφάσισε την πρόσκληση στην Ελλάδα από 1 έως 5 Μαρτίου του 2010 των ανακηρυχθέντων «Πρεσβευτών Ελληνισμού» με σκοπό τη δημιουργία διεθνούς δικτύου «Πρεσβευτών Ελληνισμού». Υπενθυμίζεται, ότι η ανακήρυξη των «Πρεσβευτών Ελληνισμού» έγινε με την υπ’αριθμ. 9/97 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών.
Μέχρι σήμερα έχουν ανακηρυχθεί 54 «Πρεσβευτές Ελληνισμού» απ’όλον τον κόσμο. Πρόκειται για σημαντικές προσωπικότητες που με το έργο τους προβάλλουν την Ελληνική Παιδεία και τις αρχές του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλον τον κόσμο.
Στους καιρούς μας καθίσταται εξαιρετικά αναγκαία η συντονισμένη και Διεθνής Δράση για την υποστήριξη του Ελληνισμού και των θεμάτων που τον απασχολούν και σ’αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει η δημιουργία ενός Διεθνούς Δικτύου στο οποίο θα μετέχουν όλοι οι «Πρεσβευτές Ελληνισμού», όχι μόνο οι ως σήμερα ανακηρυχθέντες, αλλά και οι μελλοντικοί. Το Διεθνές Δίκτυο των «Πρεσβευτών Ελληνισμού» σε συνεργασία με τον Νομάρχη, την Νομαρχία αλλά και με την Ελληνική Πολιτεία γενικότερα, θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην συσπείρωση των υποστηρικτικών προς την Ελλάδα φωνών, όσο και στην ενδυνάμωσή τους.
Από την άλλη μεριά θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του Θεσμού του «Πρεσβευτή Ελληνισμού», μετατρέποντας το Σώμα των Πρεσβευτών σε ένα Σώμα εμπεριστατωμένης και εποικοδομητικής Αντιπροσώπευσης της Ελλάδας στο Διεθνές περιβάλλον.