Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ BLOGS

Επειδή τελευταίως γίνονται προσπάθειες και κινήσεις εναντίον των blogs προκειμένου να περιοριστεί το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, δηλώνουμε, ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε κάθε μέτρο φαλκίδευσης της ελευθεροτυπίας και της διακίνησης ιδεών. Αυτό όμως το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης θα πρέπει να προστατευθεί, όχι από το νόμο, αλλά από την ευθύνη των bloggers, έτσι ώστε να έχει ουσιαστική σημασία η απόλυτη ελευθερία τους.