Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Όχι στο χαράτσι του Δήμου Αθηναίων

Το Συμβούλιο Επικρατείας με απόφασή του κήρυξε παράνομη την είσπραξη χρημάτων από την επιβολή προστίμων σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, που επέβαλλε τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Αθηναίων.
Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνει πλήρως τους αγώνες που έκανε ο νομαρχιακός μας συνδυασμός για την κατάργησή τους. Όμως για να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημά μας θα πρέπει η Δικαιοσύνη, σε επόμενη φάση να καταργήσει και το παράνομο – κατά τη γνώμη μας – σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
Οι δρόμοι είναι ελεύθεροι, είναι κτήμα του φορολογούμενου πολίτη και ο νόμος απαγορεύει την με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε ανάγκη περιορισμό του εύρους τους.
Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε δήμος να μετατρέπει τους δρόμους σε υπαίθρια parking τα οποία να τα εκμεταλλεύεται βάζοντας επιπλέον υπέρογκα πρόστιμα.
Ο Συνδυασμός “ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ” καλεί τον Δήμο Αθηναίων να επανεξετάσει το θέμα αυτό και να μην χαρατσώνει τους δημότες, όπως έκανε άλλωστε με το πάγωμα των δημοτικών τελών, αίτημα το οποίο υποβάλλαμε προεκλογικώς και το οποίο ικανοποιεί φέτος με καθυστέρηση δύο ετών.