Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Δήλωση Βαγγέλη Παπαδόπουλου για τις εκλογές


Στους φίλους μου που με ρωτούν τι να ψηφίσουμε απαντώ ευθέως Κατά συνείδηση.Σχεδόν όλα τα κόμματα κατευθύνονται από το σύστημα.Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε σ αυτό με ειρηνικά μέσα.Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε άμεσα είναι,τουλάχιστον να ψηφίσουμε τους ποιό ικανούς που βρίσκονται σε κάθε κόμμα.